Izolacja wdmuchiwana

Izolacja wdmuchiwana

  • Izolacja międzykrokwiowa
  • Izolacja przestrzeni międzykonstrukcyjnych w technologii szkieletowej
  • Izolacja stropów z belek drewnianych
  • Izolacja poddaszy nieużytkowych i strychów
  • Izolacja na podłożach mineralnych

Właściwości techniczne

Znamionowa 0,041 [W/mK]
Klasa materiału budowlanego zgodnie z DIN 4102-1 B2
Aprobata Techniczna ETA-23/0125
Odporność ogniowa zgodnie z DIN EN 13501-1 E
Skład Włókno drzewne, zabezpieczenie ogniochronne
Zalecana gęstość aplikacji 33–43 [kg/m³]
Pojemność cieplna właściwa 2100 [J/(kgK)]
Znamionowa wartość przewodności cieplnej λB 0,043 [W/mK]
Współczynnik oporu dyfuzyjnego μ 1-2

Naturheld Polska

Sienkiewicza 30c/8, 50-335 Wrocław
+48 698 130 185
+71 328 29 24