Dach 220

Dach 220

  • Izolacja nakrokwiowa
  • Izolacja zewnętrzna ścian pod elewacje wentylowane
  • Tymczasowa izolacja dachowa odporna na działanie czynników atmosferycznych (od 15° nachylenia dachu, zaliczana do klasy 3 ZVDH)
  • Zgodnie z ekspertyzą Holzforschung Austria nadaje się jako przeciwdeszczowy dach podrynnowy zgodnie z ÖN B4119
  • UDP-A zgodnie z ZVDH

Właściwości techniczne

Etykietowanie WF-EN 13171-T4-CS(10/Y)180-TR30-WS1,0-MU3
Klasa materiału budowlanego zgodnie z DIN 4102-1 B2
Pełna deklaracja Włókna drzewne, klejenie PMDI, parafina, lateks
Odporność ogniowa zgodnie z DIN EN 13501-1 E
Proces produkcji Proces suszenia
Znamionowa wartość przewodności cieplnej λD 0,047 [W/(mK)]
Pojemność cieplna właściwa 2100 [J/(kgK)]
Znamionowa wartość przewodności cieplnej λB 0,049 [W/(mK)]
Współczynnik oporu dyfuzyjnego μ 3
Gęstość 220 [kg/m³]

Dostępne formaty

Grubość [mm] Długość [mm] Szerokość [mm] Krawędź Ilość szt./pal. m2 na palecie Ilość pal./TIR
22 2500 580 p+w 104 150,8 20
40 2500 580 p+w 56 81,2 20

Naturheld Polska

Sienkiewicza 30c/8, 50-335 Wrocław
+48 698 130 185
+71 328 29 24